Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 22. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Milí rodičia, máte doma živé striebro, ktoré stále chce spoznávať niečo nové? Tak mu doprajte aktívne vyžitie v tvorivých dielňach Domu tradičnej kultúry Gemera!
 • 26. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave je sprístupnená výstava fotografi Úprava vlasov a pokrývky hlavy. Výstava potrvá do 30. júna 2017
 • 20. jún 2017 / Hvezdáreň
  Zážitkový astronomický tábor pre deti
 • 20. jún 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letná kreatívna škola animovaného filmu
 • 03. júl 2017 / Kino Apollo
  Prvý prázdninový štvrtok 6. júla 2017 opäť otvorí svoju bránu pre filmových nadšencov rožňavská hvezdáreň (Lesná 1, Rožňava).
 • 18. júl 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Prázdninové tvorivé dielne pre malých a veľkých. Každú stredu v Dome tradičnej kultúry Gemera.
 • 20. júl 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  NOVINKA! Od septembra zahajujeme mimoškolskú krúžkovú činnosť. Pod vedením skúsených lektoriek, odborníkov na danú oblasť . Každý utorok a štvrtok. Krúžková činnosť je vhodná pre staršie deti (od 9 rokov), ktoré sa neboja zložitejších prác a chcú...
 • od 21. august 2017 do 25. august 2017
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  3. ročník detskej muzikantskej dielne v škole v prírode v Rejdovej.