Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 21. september 2018 / Hvezdáreň
  Od 10.9.2018 rožňavská hvezdáreň je opäť otvorená.
 • 21. september 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Krúžky pre malých kreatívcov a malých vedcov
 • 05. október 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Výstava, folklór, ochutnávka tokajských špecialít v Dome tradičnej kultúry Gemera
 • 09. október 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Špeciálny program v rámci Osmičkovej jesene. Gemerské osvetové stredisko (GOS) sa aj svojím programom v kine Apollo pridáva k podujatiam Košického samosprávneho kraja v rámci projektu Osmičkovej jesene. Rok 2018 je pre Slovensko mimoriadny z...
 • od 19. október 2018 do 21. október 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pre veľký záujem aj v tomto roku organizuje víkendový kurz tkania, ktorý sa uskutoční 19. – 21. októbra 2018 v Dome tradičnej kultúry Gemera.
 • 24. október 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pozýva priaznivcov folklórnych večerov 24. októbra na Gemerskú hostinu s folklórnou skupinou Hrabina z Nižnej Slanej, folklórnym súborom Dubina a ľudovou hubou Ondreja Hlaváča z Rožňavy.
 • 27. október 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Metodické stretnutie pre vedúcich folklórnych skupín, choreografov detských folklórnych súborov a pedagógov školských krúžkov so zameraním na metodiku i praktické ukážky pedagogiky pri práci s deťmi a ďalšie postupy pri tvorbe programov v detských...