Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • Plagát
  od 18. máj 2016 do 30. jún 2016
  / Hvezdáreň
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vás pozýva na kampaň Solárnych dní. Podujatia sa uskutočnia v priebehu mesiacov máj a jún 2016 od 8:30 do 15:00 v priestoroch rožňavskej hvezdárne.
 • 03. jún 2016 / Kino Apollo
  Kino Apollo v Rožňave začína júnový program Oscarovým pondelkom - premietaním na mnohých filmových festivaloch oceneného filmu Saulov syn 6. 6. 2016 (pondelok) o 19.00 hodine. Projekcia sa uskutoční na pripomenutie 7. júna 1944 - dňa deportácie...
 • od 06. jún 2016 do 29. júl 2016
  / Hvezdáreň
  Srdečne pozývame na výstavu výtvarných prác žiakov prevažne rožňavského okresu v sále Domu tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava), ktorú otvárame 6. júna 2016. Ako vyplýva z názvu súťaže, témou prác sú objekty blízkeho aj vzdialeného...
 • 22. jún 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Pre priaznivcov dobrej gemerskej muziky a ľudových piesní pripravilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave 22. júna 2016 o 18.00 hodine ďalší zo svojich úspešných folklórnych večerov. Tentokrát sa ľudovou hudbou nerozozvučí Dom tradičnej kultúry...
 • Remeselnícky tábor_plagát
  od 04. júl 2016 do 08. júl 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Denné remeselnícke tábory v Dome tradičnej kultúry Gemera počas letných prázdnin sú zamerané na detskú fantáziu. Usmerňovaná detská aktivita podporuje zodpovednosť detí, ich myslenie, nápady či kritiku. Hravou a zároveň náučnou formou si deti osvoja...