Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • od 04. júl 2018 do 30. august 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letné tvorivé dielne pre verejnosť každú stredu v Dome tradičnej kultúry Gemera. Gemerské osvetové stredisko už tradične organizuje počas letných prázdnin tvorivé dielne pre deti i dospelých. V Dome tradičnej kultúry Gemera počas letných stried...
 • od 09. júl 2018 do 13. júl 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letné prázdniny znamenajú pre deti čas plný zážitkov, nových skúseností a priateľstiev. Rodič pre dieťa chce to najkrajšie leto, prázdniny a zážitky. Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave vám aj v tomto roku ponúka obľúbené denné remeselnícke...
 • od 16. júl 2018 do 20. júl 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letná škola animovaného filmu, 5. ročník
 • od 08. august 2018 do 07. september 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Autorská výstava fotografií Jozefa Peniaška. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v stredu 8. augusta 2018 o 16:15 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave na otvorenie výstavy fotografií.
 • od 20. august 2018 do 24. august 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Detská muzikantská dielňa horného Gemera. Gemerské osvetové stredisko už po štvrtýkrát organizuje muzikantský tábor tento rok v krásnej prírode Slovenského raja.
 • od 24. august 2018 do 26. august 2018 / GOS
  Gemerský folklórny festival v Rejdovej na svojom 45. ročníku predstaví to najlepšie z Gemera a východného Slovenska