Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 22. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Milí rodičia, máte doma živé striebro, ktoré stále chce spoznávať niečo nové? Tak mu doprajte aktívne vyžitie v tvorivých dielňach Domu tradičnej kultúry Gemera!
 • 25. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Sviatok neprofesionálnych výtvarníkov z košického kraja, ktorý poznajú všetci priaznivci a obdivovatelia výtvarného umenia pod názvom Košická paleta sa koná v týchto dňoch v Košiciach. Krajskú výstavu tých najlepších diel, ktorú pripravilo Kultúrne...
 • 25. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Spevácke domy na Gemeri Piesne zo Spiša 19. 5. 2017 , Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava
 • 25. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko si v rámci cyklu podujatí U nás taká obyčaj opäť pozvalo veľmi zaujímavých hostí. Majster svojho remesla a umelecký výrobca, etnológ z Regionálneho centra Mgr. Ľudovít Cehelský, citarista Gabriel Ulman a umelecký vedúci...
 • 26. máj 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave je sprístupnená výstava fotografi Úprava vlasov a pokrývky hlavy. Výstava potrvá do 30. júna 2017
 • od 21. august 2017 do 25. august 2017
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  3. ročník detskej muzikantskej dielne v škole v prírode v Rejdovej.