Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • od 25. august 2020 do 26. august 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Malý remeselnícky jarmok ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK), ktorý je prvým v Košickom kraji, srdečne pozýva širokú verejnosť do Obchodného centra Optima v Košiciach na malý jarmok pod názvom Remeslo z...
 • od 17. august 2020 do 21. august 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Po gemersky hráme, aj si zaspievame * Letný muzikantský tábor pre malých i veľkých hudobníkov folkloristov vo Vyšnej Slanej
 • od 27. júl 2020 do 31. júl 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letná škola animovaného filmu
 • 07. júl 2020 / Hvezdáreň
  Súčasťou aktivít, ktoré ponúka rožňavská hvezdáreň je aj tento rok letné kino. Fanúšikom strieborného plátna prináša neopakovateľnú atmosféru priamo pod holým nebom. Prírodné kino je vyhradené pre všetkých, ktorí si chcú pozrieť dobrý film a...
 • Na rožňavskej hvezdárni opäť organizujeme 48-hodinový astronomický a zážitkový tábor pre deti 8 - 15 rokov, v prírode bez rodičov a s minimom techniky
 • 22. jún 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Úspešný projekt Gemerského osvetového strediska a jeho maďarského partnera Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
 • 22. jún 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  DEDIČSTVO INŠPIRUJE - Denné remeselnícke tábory v štyroch turnusoch opäť v Dome tradičnej kultúry Gemera!
 • od 10. jún 2020 do 31. júl 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Milan Kostur - autorská výstava insitného umelca V Dome tradičnej kultúry Gemera
 • 28. máj 2020 / GOS
  S radosťou vám oznamujeme, že na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 17/2020 s účinnosťou od 1.6.2020 Gemerské osvetové stredisko v obmedzenom režime sprístupňuje pre verejnosť Dom tradičnej kultúry Gemera a Hvezdáreň v Rožňave
 • 20. máj 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerský folklórny festival 2020