Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo, Hvezdárne v Rožňave a Remeselníckeho inkubátora.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 13. november 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Výroba exkluzívnej Raku keramiky s lektorkou Amáliou Holíkovou. Prvá časť: modelovanie16. novembra od 16.00 / Druhá časť: 23. novembra od 13.30 glazovanie a výpal
 • 09. november 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Brilantná harmónia tradičného umenia a moderného ducha * Výstava v Dome remesiel v Košicicach
 • od 06. november 2023 do 10. november 2023 / Hvezdáreň
  Zaujímavé, moderné a náučné podujatie v Dome tradičnej kultúry Gemera v dňoch 6.-10. novembra 2023. Nechajte sa pohltiť moderným technickým zariadením, aby ste uvideli pôsobivú 360° hemisférnu projekciu, ktorá pobeží v kupole digitálneho...
 • 25. október 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Výstava z fotografického workshopu z Gemera mieri do košického obchodného centra
 • 25. október 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Výstava z fotografického workshopu z Gemera mieri do košického obchodného centra
 • 10. október 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Obľúbený tvorivý relax v Dome tradičnej kultúry Gemera v trvaní od 17. októbra 2023 do 12. decembra 2023
 • 18. september 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Rok v gemerskej kuchyni a šanca pre gráty a ancúgy
 • od 08. september 2023 do 10. september 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Dokumentaristický vzdelávací projekt v Rožňave
 • od 24. august 2023 do 26. august 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerský folklórny festival Rejdová 2023 v rodinnej atmosfére, okorenený zahraničným temperamentom. Tri festivalové dni ponúkajú možnosť vidieť, zažiť, ochutnať, či dotknúť sa tradície.
 • 07. august 2023 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Po stopách gotiky v srdci Gemera - Výstava z fotografického workshopu v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach