Menu

Súhrnné správy o zákazkách

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní Gemerské osvetové stredisko plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a na webovom sídle GOS nasledovne:
 
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a predpokladaná hodnota podľa prvej vety je rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur. 
Termín zverejnenia: raz štvrťročne
 
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.
Termín zverejnenia: raz štvrťročne
 
V zmysle novely zákona 343/2017 Z.z. s účinnosťou od 18.4.2016 
na GOS sa vzťahujú ustanovenia predmetného zákona : § 118, ods.4.
 
Súbory na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV.Q.201576.08 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I.Q.2016117.75 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II.Q.2016119.13 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III.Q.2016121.1 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV.Q.2016212.1 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - Elektronické trhovisko197.18 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I.Q.2017114.81 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II.Q.2017113.13 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III.Q.2017122.47 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV.Q.2017126.66 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I.Q.2018110.98 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II.Q.2018111.22 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III.Q.2018122.31 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV.Q.2018124.93 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. Q.201956.47 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. Q.201956.66 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. Q.2019121.41 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IVI. Q.2019107.23 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. Q.202097.32 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. Q.202089.81 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. Q.202095.74 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. Q.202195.09 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. Q.2021112.9 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. Q.2021109.38 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. Q.202298.04 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. Q.2022104.34 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. Q.2022115.45 KB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. Q.2022122.15 KB