Menu

História kina

Kino Apollo sa po sto rokoch vrátilo do Rožňavy

Od 1. októbra 2015 boli v Rožňave zahájené pravidelné filmové projekcie vo vynovenom Dome tradičnej kultúry Gemera. Gemerské osvetové stredisko otvorilo digitálne kino Apollo  s ponukou všetkých žánrov a pre každého.
 
Z tlačovej správy GOS 9/2015...
„Keď sme v roku 2009, vo fáze prípravy projektu na rekonštrukciu definovali ideové zámery jedného z dvoch nosných pilierov našej činnosti, netušili sme koľko času potrvá, kým sa podarí tieto zámery naplniť,” vraví riaditeľka GOS Helena Novotná a dodáva, „prešlo odvtvedy šesť rokov, počas ktorých bola stavebne kompletne zrekonštruovaná budova Domu tradičnej kultúry Gemera, a je to tiež práve teraz rok od podania žiadosti na podporu vytvorenia digitálneho kina z Audiovizuálneho fondu (AVF). Keď nám v decembri minulého roka pridelil AVF dotáciu 9 000 eur, pokrývajúcu zhruba polovicu nákladov potrebných na kompletnú techniku, zriaďovateľ našej organizácie Košický samosprávny kraj schválil dofinancovanie zvyšnej časti.” 

História kina 

Prvé stále kino v Rožňave začalo premietanie 28. júna 1914 pod názvom Apollo. Sídlilo v budove na tzv. malom trhu, prevádzkoval ho súkromník Juraj Lipták a premietanie nebolo prerušené ani počas 2. svetovej vojny. Ale v roku 1948 bolo štátom skonfiškované a premenované na kino Partizán.  V rokoch 1952 - 54 bola postavená nová budova na Štítnickej ulici, premietalo sa päťkrát do týždňa. V 70-tych rokoch, v čase rozmachu baníctva, bol zmenený názov na kino Baník. Na prelome 60-tych a 70-tych rokov bolo nainštalované panoramatické plátno, nová premietacia technika a zväčšila sa kapacita, čím dostala Rožňava jedno z najmodernejších panoramatických kín vo Východoslovenskom kraji. V tomto období (1968 - 74) v čase rekonštrukcie, bolo premietanie dočasne presunuté do Domu osvety - súčasného Domu tradičnej kultúry Gemera (Gemerské osvetové stredisko) na Betliarskej ulici. Zaujímavým počinom bolo v roku 1969 založenie filmového klubu v alternatívnych priestoroch Domu osvety. Po roku 1989 začalo mestom prevádzkované (opäť premenované) kino Panoráma upadať z dôvodov zvyšovania vstupného, klesajúceho počtu návštevníkov a zvyšujúcich sa režijných nákladov.

Úryvok z novín Sajóvidék z 9.7.1914  (náhľad originálu)

"Tak ako to vyžaduje dnešná moderná doba, s vyhovujúcim zariadením, zaslúžiacim si pochvalu, otvoril divadlo pohyblivých obrazov – na Brzotínskej ulici neďaleko námestia (roh Šafárikovej a Špitálskej), v dome Nehrerovcov, Lipták György tunajší robotník mechanik.
Otvorenie nového kina Apollo 28. júna, sa stretlo s obrovským záujmom divákov. Z našej strany sme tomuto podnikateľovi dlžní úprimným uznaním, poznajúc vzdelávaciu a kultúrnu hodnotu pohyblivých obrazov, hlavne keď sa neusiluje o získavanie divákov na úkor mravných hodnôt. S veľkou spokojnosťou hľadíme na budúce fungovanie kina aj vzhľadom na dôveryhodnosť terajšieho majiteľa. Veríme, že po prekonaní počiatočných ťažkostí v podnikaní bude prevádzka kina úspešná a zaslúžilá, ktorú naša spoločnosť so záujmom sleduje od jeho začiatku. V nedeľu ,,plný dom“ sledoval poobedňajšie a večerné úspešné predstavenia filmu Žlté žriebätko.”   
 
Z tlačovej správy GOS 9/2015...
„Túto históriu kinovníctva zdokumentoval vo svojej diplomovej práci rožňavčan filmár Emil Gallík. Jeho zistenia poopravili aj pretrvávajúce názory pamätníkov, že v budove osvety bolo prvé rožňavské kino,” ozrejmuje Anežka Kleinová z GOS a pokračuje, „a tiež nám pomohli v rozhodnutí, ako naše kino nazveme. Inšpirovaní tradíciou, rozhodli sme sa zachovať historický názov kino APOLLO, avšak s modernou technológiou E-cinema HD najvhodnejšou pre flexibilné využitie multifunkčnej sály Domu tradičnej kultúry Gemera.”

Prostredníctvom modernej technológie E-cinema HD

má kino Apollo ambíciu stať sa centrom rozvoja filmovej kultúry na Gemeri a suplovať aspoň čiastočne absenciu riadneho kina v okruhu zhruba šesťdesiat kilometrov. Napriek tomu, že multifunkčná sála neumožňuje vzostupné sedenie, veríme že kvalitnou projekčnou a zvukovou technikou, a tiež výberom filmov dokážeme osloviť súčasného diváka  náročného nielen na obsah ale aj formu. Pripravujeme projekcie filmov všetkých kategórií od zábavných, hudobných, animovaných, rodinných, klubových ale aj dokumentárnych, vzdelávacích, festivalových, tematických, vychádzajúc zo sedemročnej skúsenosti s dramaturgiou letného kina. Rovnako budeme pre verejnosť pokračovať v osvedčenom štvrtkovom termíne a pridáme aj klubové a rodinné nedele. Veríme, že návštevníci a fanúšikovia nám ostanú verní, a že sa nám podarí spoločne vytvoriť atmosféru akú sme postupne vybudovali v letnom kine počas siedmich rokov. 

Programová štruktúra

počíta s pravidelným štvrtkovým premietaním od 19.00 a v nedeľu sa striedajú rodinné filmy od 16.00 s klubovými večermi so začiatkom o 19.00.
Pre školy v dopoludňajších hodinách sú pripravené projekcie tematických filmov a dokumentov, ako aj obľúbené tematické festivaly pre verejnosť vo večernom čase.
Sála má obmedzenú kapacitu 80 miest formou voľného sedenia, preto je možné zakúpiť lístky v predpredaji v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 na recepcii Domu tradičnej kultúry Gemera. 
V čase premietania  kino je otvorené 30 minút pred začiatkom.
Vstupné je jednotné a odvíja sa od ceny licencie na premietanie obvykle 2 €.
 
PROJEKT KINA APOLLO  FINANČNE PODPORILI:
AUDIOVIZUÁLNY FOND A KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ